střecha Fantošky

FANTOŠKA LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

Akce Fantázie na 2. pololetí

Termín: 25. února 2018

  • Velikonoční dílna pro děti od 6 let (ve čtvrtek 29.3.2018 9:00-13:00)
  • Úklid Stránské skály (sraz v pátek 13.4.2018 v 16:00 u Fantázie)
  • Výpal keramiky technikou raku (v pátek 13.4.2018 od 18:00 na Fantázii)
  • Florbalový turnaj o pohár Fantázie pro děti ZŠ (sobota 21.4.2018)
  • Výlet za liškou Bystrouškou (sraz v sobotu 5.5.2018 9:00 - 11:00 na Velké Klajdovce)
  • Den dětí (pátek 25.5.2018 14:00-17:00 na Fantazii)
  • Svatojánská noc (23. - 24.6.2018, víkendový pobyt v DDM Zastávka u Brna)

Přihlašování a více informací na: http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/fantazie/is/akce

tráva