střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

nejbližší akce:

náhodné foto:

náhodná fotografie

Kurzy pro pedagogy

Zdravotník zotavovacích akcí
kurz DVPP akreditovaný MŠMT ČR
č.j.: 5982/2012-25-83

Termín: 5. - 7. 10. 2012 (pátek – neděle)
              a 19. - 21. 10. 2012 (pátek – neděle)
              zkoušky ve všední den – termín dle domluvy
 
Cena: zdarma pro pedagogy ZŠ a MŠ (hrazeno z projektu „Učitelé pro zdraví“ financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR),
ostatní pedagogičtí pracovníci 1500 Kč  

Místo: ZŠ a MŠ Křenová 21, Brno (5 minut pěšky od hlavního nádraží)

Určeno: pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a ostatní pedagogické pracovníky

Popis: absolvent vzdělávací akce je schopen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti a dorost dle zákona č. 258/2000 Sb. a navazující vyhlášky MZ ČR č. 106/2001 Sb.

Kurz: umožní absolventům kvalifikovaně reagovat v zátěžových situacích s kolektivem žáků. Řešit je na základě     odborných znalostí, jak v každodenním životě žákovského kolektivu, tak i na pobytových akcích mimo ZŠ, např. školy v přírodě, zimní lyžařské výcvikové kurzy, výlety, tábory apod. 
Výuka bude realizována formou přednášek a praktických činností. Výsledkem bude osvojení praktických dovedností při poskytování první pomoci, nácvik umělého dýchání na modelu, seznámení s problematikou pořádání zotavovacích akcí a jiné.

Délka: 42 vyučovacích hodin - kurz má formu dvou víkendových školení a bude
ukončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení, které má neomezenou platnost k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí.

Garant: Mgr. Zdeňka Jemelková

Přihlášení: do 27.9.2012, po přihlášení obdržíte závaznou přihlášku a další pokyny

Kontakt: JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Dornych 2, Brno,
pracoviště Fantázie, Tilhonova 49, Brno
Mgr. Eva Matoušková, kontakt: 539 085 766, 777 701 247, fantazie@junior.cz

 

NETRADIČNÍ PLETENÍ Z PEDIGU A ŠÉN

kurz DVPP akreditovaný MŠMT ČR

Termíny:

- 17.3. 2012 sobota 9,00-13,00 hodin

- 31.3. 2012 sobota 9,00-13,00 hodin

(2 části po 4 hodinách)

Cena:
600,-  (možno platit hotově i fakturou)
       
Místo:

Fantázie, Tilhonova 49, Brno Slatina

Určeno:

Pro učitele a pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ostatní školská zařízení a další zájemce z řad veřejnosti, kteří nově získané zkušenosti mohou využít při práci s dětmi. 
Cílem kurzu je seznámit pedagogy se základní technikou ručního pletení, které lze využít v hodinách výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích, tvořivých dílnách apod. 
   
Popis:

1.část 17. 3. 2012

a) základní technika pletení z pedigu a šén

b) barvení pedigu

c) praktická část - pletený podnos (dno z překližky dozdobené decoupage)

                        - výrobek zvolený dle ukázkových předloh

                        - keramická dna zdobená engobou (příprava pro navazující 2. část)

2.část 31. 3. 2012

a) praktická část - pletení na připravená keramická dna ( sluníčko, obal na květináč,..)

b) praktická část - jarní motiv; klícka s vyplétaným dnem

                        - zimní motivy; pletený zvonek z pedigu, ozdoby ze šén

Hodinová dotace:
8 vyučovacích hodin (kurz má dvě části). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kontakt:
Fantázie, Tilhonova 49, Brno – Slatina pobočka JUNIORU - Domu dětí a mládeže, Dornych 2, Brno

telefon:  539 085 766 nebo 777 701 247, e-mail: fantazie@junior.cz

 

tráva