střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

nejbližší akce:

náhodné foto:

náhodná fotografie

Centrum volného času Fantázie

O nás

Fantázie se díky systematické činnosti v oblasti pravidelných a příležitostných zájmových aktivit pro děti i dospělé - včetně táborů, výukových programů pro žáky, akreditovaných kurzů MŠMT pro pedagogy a spolupráci s institucemi a společenskými organizacemi stalo jedním z tvořivých center Slatiny. Dvorní trakt nabízí atraktivní lezeckou stěnu, zahrada učebnu ekologických programů a jezírko, prostory pro čajovnu a kulturní pořady. Nově budujeme hudebnu pro začínající muzikanty a skupiny.

FANTÁZIE svou činností podporuje aktivní využití volného času, je centrem zájmové výchovy a vzdělání, ctí české tradice, podporuje nezastupitelnou funkci rodiny, dostupnými formami propaguje zásady trvale udržitelného života, rozvíjí a posiluje osvojování životních kompetencí dětí – „ učení pro život“. To vše se děje v přátelské a tvořivé atmosféře díky kolektivu interních a externích vedoucích.

Přijďte se přesvědčit!

tráva