střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

nejbližší akce:

náhodné foto:

náhodná fotografie

Černé lesy děti předškoláci a 1. třída

Termín: od 22. srpna 2015  do 29. srpna 2015

22. srpna 2015

Zápisy komisaře Vrťapky:

Den první

                Dne 22. 8. 2015 se do hájenky Černé lesy nastěhovaly nové nadějné detektivní posily. Této skutečnosti neváhal využít sám komisař Vrťapka.

 Vzhledem k tomu, že je sám velmi zaneprázdněn prací na jiném případu, poprosil tyto nové detektivy o pomoc s pátráním po korunovačních klenotech, které byly ukradeny. Udělal to však velmi důmyslně. Zanechal detektivům šifrovanou zprávu, aby si rovnou vyzkoušel jejich bystrost a úsudek. Jejich prvním detektivním úkolem bylo zjistit, co jim vlastně komisař Vrťapka vzkazuje.

                Jeho žádost o pomoc byla vyluštěna a bylo rozhodnuto, že se detektivové zapojí do pátrání po ukradených korunovačních klenotech.

                Každý pořádný detektiv má vždy u sebe zápisník, proto si i mladí detektivové založili nové detektivní zápisníky, aby mohli zaznamenávat své poznámky z pátrání.

23. srpna 2015

Zápisy komisaře Vrťapky:

Den druhý

                Dnešní den zahájili detektivové ranní rozcvičkou a po vydatné snídani museli prokázat své schopnosti, aby Vrťapkovi dokázali, že jsou schopni zvládnout zadaný úkol. Mladí detektivové byli přezkoušeni z bystrosti, odvahy, rychlosti a zručnosti.

 Všem se podařilo úkoly zvládnout a byly jim vystaveny průkazy detektivní kanceláře komisaře Vrťapky, aby se mohli vždy okolí prokázat a pátrání mohlo začít.

Pro každé úspěšné pátrání je však nutné se dostatečně zásobit, proto se i naši detektivové vydali na nákup do místního obchodu, aby si opatřili věci jako lupu, mapu, hodinky atd.

Každý správný detektiv ví, že když pátrá po ukradené věci, tak musí nejprve zjistit, kdo ji vlastně ukradl. Detektivové se tedy začali pídit po možném zloději korunovačních klenotů. Podařilo se jim získat první stopu, která jim prozradila, že zloděj je černé barvy a má rád žížaly. Po bedlivém přemýšlení byl sestaven seznam možných pachatelů jako kos, krtek, vrána nebo straka. Doufejme, že během zítřejšího pátrání narazí detektivové na další stopy.

24. srpna 2015

Zápisy komisaře Vrťapky:

Den třetí

Pondělní ráno zahájili mladí detektivové tím, že si vyrobili nové maskované trička, aby mohli hravě splynout s okolním světem. Tímto však zdaleka nebyl splněn úkol na dnešní den. Museli totiž odhalit zloděje korunovačních klenotů.

 Dle instrukcí komisaře Vrťapky se vydali do místního „rajónu“ a snažili se sestavit podobizny všech potencionálních zlodějů. Ze včerejší ho dne již věděli, že zloděj má černou barvu a rád jí žížaly. Z podobizen jim následně vyšlo, že zloděj bude krtek nebo pták.

Komisař Vrťapka následně dostal echo, že se možný zloděj skrývá v ZOO, a proto se mladí detektivové vydali zjistit, kde kdo vlastně v ZOO bydlí. Došli k rozuzlení. V obyvatelích ZOO se nevyskytoval žádný pták, nicméně zde bydlel krtek.

Podali o tom zprávu komisaři a ten usoudil, že se jedná známého zloděje ZLOKRTKA, který krade, co jen mu přijde na mysl.

Vrťapka následně pochválil a odměnil mladé detektivy. Jako poděkování jim poslal lahve na pití.

Odhalením zloděje však případ nekončí. Nyní detektivové musí od Zlokrtka zjistit, kam svůj lup – korunovační klenoty ukryl.

25. srpna 2015

Zápisy komisaře Vrťapky:

Den čtvrtý

Jak se říká: Ve zdravém těle zdraví duch a přesně v tomto duchu zahájili mladí detektivové den. Hned z rána se detektivové s chutí pustili do pátrání. Nejprve se pustili do sbírání všech detailů případu.

Již dříve se detektivové rozdělili na dvě pátrací skupiny. Mezi sebou se usnesli, že se pojmenují TurboVrťapky a Mimoni. Sice mezi sebou soutěží, kdo rychleji zadaný úkol od komisaře Vrťapky splní, nicméně i přesto spolu úzce spolupracují a veškeré důležité informace o pátrání si předávají.

Jako jeden z úkolů dostali od komisaře Vrťapky zjistit všechny možné převleky Zlokrtka a vybarvit je. Ukázalo se, že Zlokrtek má celkem pět různobarevných převleků, které mění dle potřeby.

Po obědě detektivové dostali zprávu od Vrťapky, že je nutno protáhnout si trošku svá zlenivělá těla. Po splnění drobných sportovních disciplín, obdrželi od Vrťapky mapu, kde bylo zakresleno potencionální místo úkrytu korunovačních klenotů. Toto informaci získal komisař při výslechu Zlokrtka, který prozradil, že klenoty jsou ukryté v ZOO Jihlavě.

26. srpna 2015

Zápisy komisaře Vrťapky:

Den pátý

Mladí detektivové vstávali s jasným cílem – nachystat se a vyrazit do ZOO v Jihlavě. Na cestu si oblékli nová maskovaná trička, aby co nejlépe splynuli s davem ostatních návštěvníků. Jejich hlavním cílem bylo setkání se s tajným agentem, který jim měl předat zprávu o korunovačních klenotech od komisaře Vrťapky.

Po projití celé ZOO se ji podařilo nakonec potkat onoho agenta, který jim předal zprávu. Stálo v ní, že se podařilo komisaři Vrťapkovi prohledat Zlokrtkův úkryt, ale bohužel zde korunovační klenoty nebyly. Vrátili se proto do tábořiště a přemýšleli co dál.

Pro zpestření odpoledne se mladí detektivové rozhodli, že si sami připraví večeři. Zadělali těsto a upekli si voňavé pletýnky. Mňam….

27. srpna 2015

Zápisy komisaře Vrťapky:

Den šestý

Zlokrtek je pěkně vykutálený padouch. Odmítal říci komisaři Vrťapkovi, kam schoval korunovační klenoty. Dokonce byl tak drzý, že si začal klást podmínky. Úkryt klenotů by prozradil jen pod podmínkou splnění jeho úkolů.

Zlokrtek si celkem nadiktoval čtyři úkoly: poznávání zvířátek podle stínů, průchod krtčí norou bez světla, překonání vodních nástrah a kompletace jeho fotografií.

Mladí detektivové se však těchto úkolů nezalekli a hned z rána se pustili do jejich plnění. Všichni hravě zvládli přiřadit zvířátka k jejich stínům a tmy se také nebáli. Všem se podařilo bez bloudění projít krtčí norou.

Po vydatném obědě se pak detektivové vrhli na zdolávání vodních nástrah a všichni si snadno poradili. Komplementace Zlokrtkových fotografií byla pak pro mladé detektivy jen otázka formalitky.

Hned po splnění posledního úkolu mladí detektivové odeslali Vrťapkovi zprávu na komisařství, že je vše splněno.

Ráno moudřejší večera, snad Zlokrtek promluví.

28. srpna 2015

Zápisy komisaře Vrťapky:

Den sedmý

Mladí detektivové hned po snídani dostali zprávu od komisaře Vrťapky, že Zlokrtek uvedl jako místo úkrytu korunovačních klenotů Chaloupky. Bez váhání se tam vydali…

Na místě určení však nalezli jen Kozy kamerunské, Běžce indické, slepice, ovce a jiná domácí zvířata. Snažili se od místních vyzvědět více, ale nic o klenotech nevěděli. Naštěstí však dojel pošťák se zprávou od komisaře Vrťapky, že je Zlokrtek napálil a korunovační klenoty jsou ukryty někde v okolí tábora v Černých lesích.

Detektivové se proto vrátili do své základny a pátrali po stopách Zlokrtka.  Po bedlivém prozkoumání blízkého terénu mladí detektivové objevili první Zlokrtkovu stopu. Ta jim ukázala správný směr a další stopy je dovedly k místu označenému křížem. Tam detektivové našli ukradené klenoty a obratem je poslali Vrťapkovi.

Vrťapka byl nadšený a poslal dětem děkovný dopis i s odměnou za nalezené klenoty.

tráva