střecha Fantošky

FANTOŠKA LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

náhodné foto:

náhodná fotografie

Výukové programy pro školy

NOVINKA!!!!
Nový ekologický výukový program " RECYKLÁČEK"
Výukový program žáky motivuje k zamyšlení nad otázkou: "Kam s odpadem?"
V teoretické části si žáci ujasní: co je odpad, jak se třídí a jak se dá dále využít. Výuka bude vedena vtipnou formou pomocí kvizů, soutěží a her. V praktické části si žáci názorně vysvětlí význam slova recyklace a vyrobí si pomůcku pro správné třídění odpadu. V závěru výukového programu budou žáci poučeni o významu snižování produkce odpadu.

Volné termíny pro ekologické VP: 28.2., 14.3., 15.3., 21.3., 22.3., 11.4., 18.4., 19.4., 25.4., 25.4.

Rezervace, dotazy a objednávky lze provést mailem fantazie@junior.cz nebo na tel. 775 600 405, 539 085 766.

Ekologické výukové programy pro žáky 1. stupně ZŠ
Boudo, budko (sýkorník)
Výukový program seznámí žáky s charakteristickými vlastnostmi řádu ptáci, s jejich rozšířením a postavením v ekologickém systému. Informace o hnízdění ptáků v náhradním prostředí, výrobě, vyvěšování a údržbě budek. V pracovní části si děti ve skupinách vyrobí sýkorník. Výukový program navazuje na program Krmíš, krmím, krmíme(2x60min.)Cena: 45,- Kč
Krmíš, krmím, krmíme….(krmítka pro ptáky)
Program se věnuje informacím, kde a jak ptáci přezimují, co je v zimě ohrožuje. Vysvětlení významu a způsobu přikrmování, vlivu lidských sídel a velkých aglomerací. V praktické části si děti vyrobí v pracovních skupinách krmítka. Tento VP navazuje na program Boudo, budko. (2x60min.)
Cena: 45,- Kč
Od semínka po papír (ruční papír)
Program zaměřený na charakteristické znaky stromů a význam pro člověka. Popis výroby papíru a vlastní výroba recyklovaného papíru. Tento program lze po domluvě realizovat i přímo ve vaší škole. (2x60min.)
Cena: 35,- Kč


Voda
Výukový program dětem objasní život rostlin a zvířat ve vodě a její blízkosti. Seznámí se s vývojem od vajíčka k dospělci. Hravou formou projdou koloběhem vody v přírodě. V praktické části si děti vytvoří výrobek, který jim život u vody bude připomínat. Za příznivého počasí bude výuka probíhat na zahradě u jezírka. (2X60min.)
Cena: 35,-Kč
Babiččin dvoreček
Výukový program děti seznámí s živočišnými a rostlinnými organismy, které se vyskytují v blízkosti lidí a lidských obydlí (rodinky zvířat, pěstování bylinek). V praktické části děti budou sázet bylinky nebo vyrábět voňavé sáčky (dle ročního období).Cena:50,-Kč
Každý ekologický VP probíhá 120 minut. 1hodina teoretická+1hodina praktická. Mezi nimi je 15minut přestávka na svačinu. Děti si do Fantázie přinesou přezůvky, svačinu a pití.
Tematické výukové programy pro žáky 1.stupně ZŠ
Hliněné dobrodružství
Výukový program seznámí děti s technikou keramické tvorby.

Cena:40,-Kč (1 výrobek -1x60min.)
Cena:80,-Kč (2 výrobky - 2x60min.)
NOVINKA! VP NA KOLEČKÁCH! Všechna tvoření uděláme ve vaší škole (kromě keramiky)! Podmínkou je minimální objednávka 2 po sobě jdoucích programů. Cena+5Kč/dítě ke stávající ceně.
Sváteční programy
Rukodělné tvoření s oživením tradic. Práce s pedigem, barvení hedvábných šálů a další výtvarné techniky s použitím různých materiálů. Témata: Velikonoce, Den matek, Čarodejnice Vánoce, Další témata programů dle domluvy. (1x60min.)

Cena:45,-Kč (hedvábí 75,-Kč)
Veselá razítka Barevná razítková kompozice. Razítka budou připravena na přání (např. s podzimní či jarní tematikou). Bude z čeho vybírat. Cena:45,-Kč
Doba trvání tematických VP je 60 minut. Děti si do Fantázie přinesou přezůvky a pití.

 

tráva