střecha Fantošky

FANTOŠKA LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

Aktuality

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY - děti od 2 let

Nabízíme příměstské tábory pro děti 3 - 6 let s celotáborovou hrou, výlety, hrami a tvořením.


scházení dětí 8 - 9 hod.
9 - 12 hod. program (tvoření, soutěže, výlet)
odpočinek a program do 15 hod.
15 - 16 odchod dětí


Klubíčko - přihlášení https://fantoska.iddm.cz
probíhá ve škole ZŠ Přemyslovo nám, Brno - Slatina
16. - 20. 7. 2018
23. - 27. 7. 2018
Vedoucí - lektorky Klubíčka


Fantázie - přihlášení www.helceletka.cz Fantázie Tábory
probíhá na Touškové (odloučené pracoviště Fantázie) v Židenicích
30.7. - 3. 8. 2018
13. - 17. 8. 2018
Vedoucí - Marcela Koláčková


Dále nabízíme volná místa na pobytovém táboře v červenci 30. 6. - 7. 7. 2017 - info www.helceletka.cz Fantázie Tábory
Pobytové tábory pro rodiče s dětmi jsou téměř obsazeny - info na https://fantoska.iddm.cz nebo www.fantoska.org

ZAČÁTEK DRUHÉHO POLOLETÍ

 začíná od 1. 2.

2. 2. jsou pololetní prázdniny
V týdnu od 5. do 9. února jsou jarní prázdniny
Kroužky se o prázdninách nekonají

Další činnost bude zahájena od 12. 2. 

tráva