střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

provázkové aktuality:

ZAČÍNÁME 14. 9. 2020 

Registrace DÍTĚTE https://fantoska.iddm.cz


Přihlašovat své děti můžete na tel: 608 369 992

do 16,00 hod. 

Facebook Klubíčko, "z. s."

o

Provázek - podmínky pro účast dítěte

PODMÍNKY PRO ÚČAST DÍTĚTE v kroužku PROVÁZEK - spolek KLUBÍČKO

Aktivity kroužku PPROVÁZEK organizačně i obsahově zajišťuje spolek KLUBÍČKO prostřednictvím proškolených lektorek.

Dítě, které se účastní Provázku, musí být zdravé a bez podezření na jakékoliv infekční či jiné onemocnění.

Oblečení a boty se ukládají na místa k tomu určená.

Děti se pohybují v prostorách centra v přezůvkách.

Při činnosti nemají děti žvýkačku ani bonbóny.

Prosíme, nedávejte dětem s sebou žádné bombony ani hračky.

Předání dítěte – zákonný zástupce se prokazatelným způsobem (podpis) seznámí s pravidly provozu, uvede aktuální telefonní spojení a dítě osobně předá lektorce. Zároveň je povinen provést úhradu nákladů, obdrží příjmový doklad.

Vedoucí kroužku zodpovídá za bezpečnost prostředí (hračky, náčiní…), účastníci aktivity jsou pojištěni (Česká podnikatelská pojišťovna,a.s. Vinna Insurance Group - pojistná smlouva č. 0012693537).

Jakékoliv zranění v centru bude neprodleně ošetřeno, rodiče budou informováni.

Předvídatelnou nepřítomnost dětí prosím ohlaste nejpozději den předem do 18 hodin, aby mohli být kontaktováni další zájemci (telefon 608 369 992).

Pokud dítě pláče nebo jinak strádá více jak půl hodiny, lektorky budou volat rodičům, aby si jej vyzvedli.

tráva