střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

nejbližší akce:

náhodné foto:

náhodná fotografie

TÁBOR NA KOLECH DĚTI 6 - 11 LET

Termín: od 07. července 2012  do 14. července 2012

07. července 2012

Dnešní den, nebo spíš odpoledne, bylo takové úvodní a seznamovací. Po výborném obědě, kdy jsme si pochutnali na svíčkové omáčce, jsme se vydali na první malý výlet, kousek lesem, kousek kolem rybníka jménem Řeka a pak zpátky do Štířího dolu. Dali jsem si malou svačinku, odpočinuli si, ale hlavně se rozdělili do cyklistických družstev – červeného, modrého, žlutého, zeleného a bílého. Díky tomu, že nám stále přálo počasí, jsme si řekli, že je škoda ho nevyužít a vydali jsme se zchladit do Řeky. Tam, jsme si užili pravé letní koupačky a jeli jsme zpátky na večeři, po které jsme se stali skutečnými Slovany. Řekli jsme si, jak jsme jako Slované za dávných časů dorazili do Čech a pak jsem se ve svých rodech vydali po šipkách hledat své pramáti a praotce. V rodech jsme se seznámili se svými příbuznými a pak už jsme se celí unavení nachystali ke spánku a brzy jsme zalehli plni očekávání, co nám přinese zítřek.
Rozdělil jsme se do těchto rodů:

Pramáti Zuzka
Pepča Slámová
Martin Vlach
Katka Drápalová
Verča Štanclová
Vojta Pala
Nikča Terberová
Ondra Koudelka
Eliška Vymislická

Pramáti Peťa a prasyn Radek
Andrejka Blažíková
Lukáš Sláma
Nela Janovská
Viktor Dosedla
Lucka Křížová
Jerry Komanec
Catherine Walsh
Marek Březa
Klárka Pánková

Pramáti Leňa
Julča Motalová
Tadeáš Demlo
Jitka Maděrová
Kuba Sláma
Adam Petřík
Áďa Dosedlová
Anička Justová
Dan Štencl

Praotec Johny
Klárka Bystroňová
Ríša Verner
Vašek Just
Anička Košuličová
Karolínka Meandrová
Adam Petrů
Eliška Žižlavská
Matěj Štindl

Praotec Vašek
Danda Hrubá
Dan Hájek
Adriana Foltýnová
Honza Petrů
Karolínka Hübelová
Ruda Komanec
Kamka Motalová
Klárka Dvořáková
David Březa

Praotec Pavel
Lucka Růžičková
Tomáš Elagin
Andrejka Ivánová
Adam Vlach
Klárka Košuličová
Radek Janovský
Áďa Hrubá
Áďa Jamborová

08. července 2012

A opět se hlásíme z našeho tábora. Po snídani jsme se vydali v našich různě barevných cyklistických družstev na první výlet. Bíle družstvo se vydalo na projížďku okolních vesniček a nakonec se zaslouženě jelo ještě před obědem vykoupat do Řeky. Červení jeli omrknout Ranská jezírka a Žlutí se jeli vykoupat do rybníka Doubravníka. Zelení si vyšlápli kopec v Hluboké a pak na místě plném borůvek soutěžili, kdo jich nasbírá nejvíc. Modří se vydali směrem na myslivnu Rychtářku, kde si prohlídli místo, kde se lovečtí psi cvičí v norování a cestou také ochutnali báječné borůvky. Odpoledne jsme se všichni jeli zchladit do Řeky a pak jsme pokračovali do lesa, kde jsme soutěžili v našich slovanských rodech. Hra vycházela z pověsti o Bruncvíkovi, který získal lva do českého znaku. Měli jsme za úkol pochytat v lese páry divé zvěře. Cestou z lesa však začalo pršet, takže naše večerní naplánovaná hra nevyšla a místo toho jsme buď hráli deskové hry nebo drhali opasky nebo čelenky z provazu a pak jsme šli načerpat síly na zítra do postele. Doufejme, že nám vyjde počasí. J

Rozdělení do cyklodružstev:

Žluté družstvo:

Jeroným Komanec

Dan Hájek

Pepča Slámová

Andrejka Blažíková

Ríša Verner

Eliška Žižlavská

Áďa Jamborová

Klára Bystroňová

Julča Motalová

Tomáš Elagin

Červené družstvo:

Anička Košuličová

Lukáš Sláma

Katka Drápalová

Lucka Růžičková

Danda Hrubá

Klárka Košuličová

Matěj Štindl

Daniel Štencl

Anička Justová

Tadeáš Demko

Bílé družstvo:

Viktor Dosedla

Kája Hyblová

Adam Vlach

Lucka Křížová

Vojta Pala

Honza Petrů

Adam Petřík

Radek Janovský

Kuba Sláma

Verča Štenclová

 

Zelené družstvo:

Adéla Dosedlová

Karolína Messnerová

Jitka Maděrová

Klárka Pánková

Eliška Vymislická

Adam Petrů

Nela Janovská

Kamila Motalová

Klára Dvořáková

Hana Walsh

 

Modré družstvo:

Vašek Just

Marek Březa

David Březa

Ondra Koudelka

Adéla Dosedlová

Adriana Foltýnová

Mirek Vlach

Nikča Terberová

Andrejka Ivánová

Ruda Komanec

09. července 2012

Dnešní den byl ryze aprílový, alespoň co se počasí týče. Probudili jsme se do zamračeného počasí, ale nakonec jsme se rozhodli na cyklovýlet přeci jen vyrazit. Po cestě nás však přepadl menší a poté i trochu větší déšť a tak jsme upalovali zpátky do našeho Štířího dolu. Tam už jsme si hezky v suchu dali oběd a v poledním klidu jsme pokračovali v drhání opasků, kterými jsme si ozdobili naše slovanské hábity. Odpoledne se vyčasilo a tak jsme se podívali na scénku o tom, jak a proč za dávných časů proběhla Dívčí válka, kterou jsme si pak v mírně pozměněné podobě zahráli na louce. Poté, co jsme dobojovali, přišel Bivoj, který nám předvedl, jak skolil kance a získal tak opasek od kněžny Libuše. Protože jsme chtěli být stejně silní a stateční jako Bivoj, vrátili jsme se na louku a v našich rodech jsme porcovali kance (ne živého J). Před večeří jsme ještě stihli zdramatizovat příběhy o tom, jak jednotlivé rody získaly do svého rodového erbu své zvíře – žábu, hada, tygra, orla, pavouka a trojhlavého psa. Každý rod to pojal po svém a všem se to moc povedlo, což předvedly při večerním táboráku u kterého jsme si dali špekáčky a později i zazpívali písničky. I po tak náročném dni jsme stále měli energii na večerní hru, ve které jsme po lese hledali schovaná zvířátka, která se nám díky svítícím očím odhalila, když jsme na ně posvítili baterkou. Po dni plném her a zážitků jsme rádi ulehli do postele a už se těšíme, co se bude dít zítra.

10. července 2012

Dnešní den byl ve znamení odpočinku. V našem podání to znamenalo, že jsme nevyjeli na cyklovýlet, ale dopoledne jsme strávili v areálu, kde jsme na jednotlivých stanovištích zkoušeli naše dovednosti nejen při rychlojízdě, pomalojízdě, jízdě zručnosti, ale také jsme se dozvěděli, jakou péči potřebují naše kola a jak poskytnout první pomoc. Dopoledne jsme si zvládli ještě vyrobit šperky z drátku, které se nám všem moc povedly. V odpoledním klidu jsme si odpočinuli a poté jsme pokračovali v našem nelítostném boji mezi jednotlivými rody. Bylo potřeba dát znovu dohromady včera rozporcovaného kance, což se všem zdárně podařilo. Po výborném domácím perníku na sváču jsme soutěžili v našich znalostech bezpečné jízdy na kole, ve kterých jsme také obstáli na jedničku. Večer jsme dostali za úkol rozšifrovat důležitou zprávu ohledně zítřejšího celodenního výletu. Po zjištění všech podstatných informací jsme zalehli do postele a už se moc těšíme co přinese zítřek.

11. července 2012

Po dni odpočinku, kdy jsme načerpávali síly, nás dnes čekal pravý opak. Ráno jsme vyrazili na celodenní výlet do různých končin. Cestou jsme zažili různá překvapení, příjemná i méně příjemná. Žlutá skupinka se vydala na zříceninku v Sokolohradu a nevítanou přeháňku přečkala v autobusové zastávce. Modří vyrazili na stejné místo, také do Sokolohradu, avšak v zápalu šlapání tuto zříceninku přejeli a všimli si jí, až kdyžsjeli z cesty a museli se vracet. I Červení si za jeden ze svých cílůvybrali Sokolohrad. Cestou ale stihli vidět i další zajímavá místa – Račín, kde se podívali na sochu raka, Škrdlovice, kde omrkli sochu hrochů a sv. Floriána. Celkem najeli celých 52 km!J Zelení také navštívili Sokolohrad a kousek od nich Sopoty, ve kterých si odpočinuli u varhanního koncertu v místním kostelíčku. Bílí se vyjeli podívat na Velké Dářko a potom hned kousek vedle do hracího parku v Polničce, kde si užili různé atrakce. Všichni jsme se pak v pořádku setkali u večeře a po ní jsme ještěnašli energii na různé hry (např. kde je vystrčíno, tam je dovolíno J) nebo na skákání na trampolíně. Večer jsme unavení zalehli, a doufali, že i další den se nám takto vydaří.

12. července 2012

Dnes ráno nás probudilo poměrně chladné počasí. Po snídani se však udělalo trochu lépe, tak jsme s sebou na kola přibalili mikiny a vyrazili na určené trasy. Po včerejším výkonu byly naše cesty poněkud kratší. Bílí se vydali obhlídnout okolní vesničky a za odměnu si koupili nějaké dobroty. Červení se jeli podívat do Sobiňova na kouzelný malovaný domeček. Žlutí dorazili do Škrdlovic na hrochy a Zelení se byli podívat na prasátka a projeli se lesem po okolí. Modří dorazili do Račína podívat se na sochu raka a také na malá kachňátka. V poledním klidu jsme si odpočinuli a poté nám kněžna Libuše zazpívala náš další program, který byl inspirovaný pověstí o Golemovi. Sedli jsme opět na kola a jeli kousek do lesa poskládat naše vlastní Golemy a to za pomoci čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země. Po hře nás přepadla malá přeháňka a my jsme toho využili a vyrobili si papírové koule, které se nám jistě budou zítra hodit. Po večeři jsme se podívali na pověst o Horymírovi a Šemíkovi v podání našich vedoucích, kteří se tak vžili do své role, že skočili i do místního rybníčku. Naše večerní hra byla založena právě na tomto bájném skoku a tak jsme si vyzkoušeli, jak jsme schopní skokani  Zítra nás čeká ještě poslední výlet, odpolední balení, závěrečná hra a v sobotu se na vás všechny moc těšíme.

tráva