střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

nejbližší akce:

náhodné foto:

náhodná fotografie

TÁBOR DĚTI 6 - 12 LET

Termín: od 17. srpna 2013  do 24. srpna 2013

17. srpna 2013

     1. den

Je tu první den a hned po příjezdu a ubytování jsme se rozdělili do skupinek. Každý člen Rychlých šípů má svoji vlastní skupinku, své následovníky.

Stejně jako kdysi se děti rozhodly sbírat míčky ve Dvorcích. Výhrou byla přihláška do klubu Mladého hlasatele.

Tým pod vedením Mirka Dušína (Píďa) a Červenáčka (Míša) se pojmenovali MIREŇÁČCI a patří sem Matěj, Adam, Klárka, Simka, Emička, Terka, Bára a Anička. 

Další skupinka se jmenuje RYCHLÁ SEDMA, vede ji Rychlonožka (Lumír) a patří sem Ondra, Honzík, Klárka, Markétka, Jolča, Nikolka, Ester.

Vedoucím ČERVENÝCH ŠÍPÚ je Jarka Metelka (Vašek)  a čestnými členy jsou Lucka, Anetka, Anička, Marťa, Kristýnka, Barča a Mirda. 

Poslední skupinou pod vedení Jindry (Zuzka) jsou RYCHLOŠLUPKY a sem patří Adámek, Viktorek, Míša, Natálka, Áďa, Terka a Soňa.

Po rozdělení dětí Rychlé šípy vyšli ze své klubovny a na stěně objevili obraz Ježka v kleci a rozhodli se vyrazit a zjistit více  o ježkovi. Následovala hra, Rychlé šípy se vydali do Stínadel,získali výpověď od starého kostelníka.  Dozvěděli se o Janu Tleskačovi, o jeho deníku a osudu.

Odpoledne se batikovaly šátky a po večeři bylo sezení u Šmejkalovy ohrady, kde jsme četli úryvek z knížky, vysvětlili jsme si proč se Rychlé šípy scházeli právě zde. Dále jsme si vysvětlili princip sezení, co zde bude probíhat a jak se budeme svolávat atd.

18. srpna 2013

2. den

 

 

V neděli nás sluníčko vytáhlo ze spacáků.Dopoledne jsme se vydali do Stínadel rozluštit tajnou Vontskou zprávu. Hledali jsme po lese dílky pexesa a dozvěděli  jsme se, že následujícího dne proběhne volba velkého vonta, vyrazili do Stínadel. Odvážní jedinci vylezli na zvonici sv. Jakuba, kde objevili zprávu, kde by se mohl skrývat tajný deník mrtvého Jana Tleskače. Nevydrželi jsme to a rychle jsme se po obědě vydali deník nalézt. Odpoledne jsme se do něho všichni začetli. Dozvěděli jsme se také o tajné chodbě, která vede do podzemí kostela, kde by se měla odehrávat ona volba Velkého Vonta. Večer se rozdělal táborák a jednotlivé kluby se rozhodly chodbu prozkoumat a vydali se do nočních stínadel…

 

 

 

 

19. srpna 2013

3. den

Dopoledne jsme se vydali za Losnou, abychom mu získali výhodu ve volbách – prozradili jsme mu, kde se ve Stínadlech je tajná chodba do kostela. Než jsme se k němu ale dostali, museli jsme zdola překážky – chodili jsme na paralyžích, nosili jsme korýtko, prolézali lanovou překážkou, stříleli z praku atd.

Po obědě jsme se všichni vydali tajnou chodbou do kostela a sledovali jsme velmi napínavý souboj mezi dvěmi kandidáty na Velkého Vonta – Losnou a Maňákem, průběh voleb byl velmi napínavý a k údivu všech skončil nerozhodně – další kolo bude pokračovat někdy příště…Ze Stínadel jsme se vrátili poměrně brzo a zbyl nám tedy čas na olympiádu, abychom si také vyzkoušeli, jaké disciplíny musí zvládnout ten, který chce být Velkým Vontem. Soutěžilo se v mnoha disciplínách (kategorie mladší a starší děti):

skládání puzzle na čas (1. Matěj 2. Barča S. 3. Kristýna, 1. Ondra 2. Anička J. 3. Martina)

lez po provazovém žebříku (1. Ester 2. Barča S. 3. Kristýna, 1. Terka K. 2. Adam 3. Sonička a Ondra)

hod kládou (1. Barča S. 2. Ester 3. Aneta, 1. Martina 2. Terka K. 3. Adam)

běh s raketou (1. Honza 2. Anička K. 3. Matěj, 1. Adam 2. Sonička 3. Barča C.)

olympiáda sedmi věcí (1. Mirek a Terka S. 2. Adéla 3. Kristýna, Viktor, Barča S. Nikča T., 1. Sonička 2. Terka K. a Jolana 3. Markéta a Ondra)

hod ringem při skoku dalekém (1. Honza  2. Adéla 3. Ester, 1. Barča C. 2. Adam 3. Ema)

a poslední byla střelba z luku, ale ta ještě nebyla vyhlášena..

 

Večer nám bohužel počasí nepřálo, tak jsme alespoň měli čas na to vyrobit si klubové vlajky. Poté nás čekalo vyhlášení výsledků a bobříků a honem rychle do spacáků, ať máme sílu na další dobrodružství!

20. srpna 2013

4. den

 Dopoledne jsme se dozvěděli o Klubu uctívačů ginkga, základnu mají v tajemné zahradě, kde tento podivuhodný vzácný strom roste. Abychom se do této zahrady dostali a něco se o nich dozvěděli, potřebovali jsme získat sadu rezavých klíčů, pro které jsme se museli „proběhat“ po louce kolem dokola a předběhnout co nejvíce soupeřů. Po svačině jsme v lese pašovali listy ginkga, které potřebujeme k tomu, abychom byli vpuštěni do síně Uctívačů ginkga. Abychom ale také získali nějaké body do jednotlivého bodování, zkusili jsme si ještě telepatický běh.

Po výborné večeři, kterou nám připravila Zdenka s Lenkou, jsme si nachystali oheň, božský Lumír (Rychlonožka) vzal do rukou kytaru a pak se jen zpívalo a zpívalo a kdybychom nemuseli jít spát, zpívali bychom dodnes.

Ale ještě něco se dnešního večera stalo…… Po setmění, abychom se skryli před zvídavými zraky Vontů, jsme se vydali do zahrady uctívačů ginga. A aby to nebylo tak jednoduché, šli jsme každý sám. U zahrady uctívačů jsme se opět spojili dohromady a společnými silami otevřeli všechny 4 zámky od dveří vedoucích do zahrady.

Tady bychom rádi ocenili obětavost některých našich kamarádů, kteří ani na vteřinu nezaváhali a obětovali se pro klub. Kdo totiž dopoledne nezískal všechny 4 klíče, musel jít vyjednávat s Bratrstvem rezavých klíčů. A to rozhodně nebyla lehká záležitost.

A tím, že jsme cestu absolvovali samostatně, jsme si tak splnili i bobříka odvahy.

Ale teď už nás omluvte. Den byl sice plný zážitků, ale byl náročný a tak vám i sobě přejeme dobrou noc.

 

21. srpna 2013

5.den

Dnešní den byl posunut budíček, vzhledem k včerejší náročné noční výpravě do svatyně Uctívačů Ginkga, a tak jsme si mohli pospat déle. Po snídani jsme vyrazili na  výlet do Brtnice. Cestou Jarka Metelka rozjel hru zvanou Kolíčkovaná, která spočívala v předávání kolíčku z jednoho na druhého, aniž by si toho ten druhý všimnul, pro „obdarované“ kolíčkem byl pak připraven speciální úkol. Po příchodu do Brtnice jsme se posilnili dobrou svačinkou. Během hodinového rozchodu jsme pak měli za úkol zjistit 5 údajů týkajících se obce Brtnice a její historie a získat odpovědi od 5 lidí na otázku „Co víte o ježku v kleci?“. Byl to úkol nelehký, ale s pomocí obyvatel Brtnice a informačních cedulí na náměstí se většině podařilo dané otázky zodpovědět.

Na oběd nás pak čekalo pečené kuřátko s rýží, jehož vůni jsme cítili daleko dopředu.

 

Odpoledne jsme se na základě tajné zprávy nalezené v zahradě Uctívačů Ginkga vydali hledat do Stínadel na Červené schody. Tam jsme pod pěticípým kamenem nalezli informaci o tom, kde je zakopaná kronika Vontů. Tuto kroniku se pak vydala část klubu vykopat. Byla to práce tak náročná, že se na ní postupně vystřídali i všichni zbývající členové klubu. Kroniku jsme nalezli, ale zatím jsme ji nestihli prozkoumat. To nás proto čeká zítra.

22. srpna 2013

6. den

Po hravé rozcvičce a vydatné snídani jsme se rozhodli trénovat na zítřejší turnaj ve Fantanu – naše Rychlošípácká verze famfrpálu. Mezitím ostatní členové klubů pracovali na povlacích na polštáře a trénovali svoji zručnost výrobou náramků přátelství. Navíc dnes byla poslední možnost v plnění bobříků – v mrštnosti, míření, poznávání květin a dalších dovednostech, které jsou pro následovníky Rychlých šípů velmi důležité. Někteří naši členové získali všech 10 bobříků a to Terka Strapáčová, Kristýna Haltmanová a Viktor Ivanciv. Ostatní jsou jim v patách a na večerním sezení k nim určitě přibudou další.

 

Posilněni obědem jsme vyrazili do Stínadel hledat ježka v kleci. Dozvěděli jsme se, že ježka má Široko, který ovšem nebyl sám, ale s Vontskou bandou. Započalo tedy pronásledování uličkami, ve kterém měli výhodu Stínadelští, kteří znají uličky jako svoje boty. Nakonec po nelítostné bitvě jsme zahnali Široka do slepé uličky a uznal, že byl přemožen a ježka nám vydá v noci ve svém doupěti.

 

V noci jsme se po oddílech vydali hledat Širokovo doupě. Zdárně jsme jej našli a poté, co jsme mu prozradili vše, co víme o Stínadlech nám předal ježka v kleci. Na starosti dostal ježka náš nejzodpovědnější člen -  Mirek Dušín. Po cestě do tábora jsme Mirka ztratili, ale opět se našel a ježka jsme si přinesli do tábora a zítra ho prozkoumáme.

 

Bohužel Rychlé šípy zlobí moderní technika a nejdou odeslat maily, ale všechny děti si poštu od Vás přečetly, měly radost a moc zdraví.

tráva