střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

táborová kronika:

STANY - RODINKY

Termín: od 19. srpna 2012  do 26. srpna 2012
Cena:

nahlédnout do kroniky

Letní stanový tábor určený pro rodiny s dětmi 2 - 7 let
Místo: Ostrý kámen 
Program: hry a soutěže, tvoření, celotáborová hra, výlety

Vedoucí tábora: Marcela Koláčková

PŘIHLÁŠENÍ, POUKAZY A CENA K DISPOZICI OD 1. 3. 2012

tráva