střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

táborová kronika:

STANOVÝ TÁBOR PRO DĚTI

Termín: od 13. srpna 2012  do 19. srpna 2012
Cena: 2 350,-

nahlédnout do kroniky

Letní stanový tábor určený pro děti 7 - 12 let
Místo: OSTRÝ KÁMEN
Program: hry a soutěže, tvoření, celotáborová hra, výlety

Vedoucí tábora: Zdena Jemelková

PŘIHLÁŠENÍ, POUKAZY A CENA K DISPOZICI OD 1. 3. 2012

Příloha:

Informace o táboře  -  02072012ostry_kamen__informace.doc

Příloha:

FKSP  -  02072012FKSP.doc

Příloha:

Zdravotní způsobilost  -  02072012zdravotni_zpusobilost.doc

tráva