střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

táborová fotogalerie:

táborová kronika:

Tábor na kolech DĚTI od 12 let

Termín: od 05. července 2014  do 12. července 2014
Cena: žáci ZŠ 3200,- Kč, žáci SŠ 3500,- Kč

nahlédnout do kroniky
vstoupit do fotogalerie

Připravujeme letní tábor na kolech pro děti od 12 let
Vedoucí: Jiří Balej
Ubytování: RS Štíří důl, Krucemburk - Žďár nad Sázavou
Stravování: 5x denně + pitný režim
Program: výlety do okolí na kolech, celotáborová hra - Mise Usurpator, tvoření, koupání, táborák

Pro mladší děti probíhá současně ve stejném termínu na stejném místě tábor na kolech

Přihlášení je možné od 1. 3. 2014 na www.junior.cz

tráva